info@kentseldonusumrehberi.com
Kentsel Dönüşüm Rehberi

EV, ARSA ve SİTE ve SAHİPLERİ İÇİN

Kentsel Dönüşüm Rehberi

ARSA, SİTE ve EV SAHİPLERİNE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

 1. Aşama: Riskli Yapı Tespitinden Önce
 1. Kentsel dönüşümün güncel bilgiler ile tüm aşamalarını ve ev sahiplerinin haklarını içeren 1 saatlik bir slayt sunumu.
 1. Talep halinde dönüşüme girecek yapıdaki ev sahipleri arasındaki toplantıya danışman olarak katılım.
 1. Toplantının ardından beklenti ve taleplerin toplanması, hukuksal çerçeveye oturtulması, müstakbel kentsel dönüşüm firması / müteahhite verilecek şekle dönüştürülmesi.
 1. Binanın bulunduğu semt, zemin yapısı ve özellikle mevcut hukuki durumu değerlendirilerek kentsel dönüşüm yapılmasının avantajları ve sakıncaları hakkında bilgi verilmesi.
 1. Dönüşüme girme konusunda uzlaşma sağlanırsa öncelikle riskli yapı tespiti için seçilecek lisanslı mühendislik firması seçiminde danışmanlık verilmesi.
 1. Aşama: Yıkım
 • Yıkımı yapacak inşaat firması seçiminde danışmanlık verilmesi ve sözleşmesinin yapılması.
 • Yıkımın sözleşmeye uygun ifasının hukuki denetimi
 • Yıkımın tamamlanmasının ardından, tapuda cins tashihi ve arsa tapularının alınmasının denetimi.
 1. Aşama: Arsa Üzerine Yeni Yapının Yapılması
 • Proje ve eklerinin sözleşmeye uygunluğunun denetimi, inşaat ruhsatının süresinde alınmasının kontrolü, kat irtifakının tesisinde danışmanlık.
 • Kentsel dönüşüm firması ile sözleşme müzakerelerinin yapılmasında ve sözleşmenin sonuçlandırılmasında danışmanlık verilmesi.
 • Müteahhitin imzalanan sözleşmeye uygun davranmasının denetimi, aykırılık halinde gerekli uyarıların yapılması.
 • İnşaat evrelerinin mühendislik hukuku yönünden değerlendirilmesi ve gözetimi.
 1. Aşama: İnşaat Tamamlandığında
 • Kat mülkiyet tapularının alınması aşamasına kadar sözleşmenin uygulanmasının denetimi.
 • Alınan teminatların fiili gerçekleşmeye göre çözülmesi / iadesi konusunda danışmanlık verilmesi.
 • Sözleşmeye göre eksik aksak veya nefaset farkı hususlarının değerlendirilmesi ve gereğinin ifası.